BPTS

Buurt Preventie Team Statenkwartier

Covers Melden  Kliko   Links 

 Wijkagent

Wijkagent Pjotr Vreeswijk
Met ingang van januari is Pjotr Vreeswijk wijkagent in het Statenkwartier. Pjotr heeft veel ervaring als wijkagent in Scheveningen. Zijn werkplek is bureau Scheveningen aan de Parkweg. Hij is te bereiken via Twitter en adhoc bij Boekhandel Paagman (in de ochtend).  Twitter:@POL_Vreeswijk.


- bijeenkomst

Kennismaking Whatsapp-beheerders in het Statenkwartier
Het Buurt Preventie Team (BPT) inventariseert de straat-Whatsapp groepen binnen onze wijk en organiseert voor de beheerders een bijeenkomst om met elkaar kennis te maken, ervaringen te delen en afspraken te maken. Wijkagent en beleidsambtenaar Welzijn stadsdeel Scheveningen komen ook.
20 maart van 20.00 tot 21.30, Couveehuis, Frankenslag 139, Den Haag.


Voorkom boete € 140,-

Handhaving in maart 2018
Haal de afvalbak (kliko) binnen als dat ding buiten op de stoep staat. Doe dat voor 15 maart a.s. De gemeente gaat controleren en haalt de bak weg. Afvalbakken mogen alleen op de huisvuildag op de stoep staan.


 Politie Scheveningen

Verzoek aan Whatsapp beheerders
Aanmeldpagina
Politie Scheveningen


Politie Scheveningen is op zoek naar Whatsapp-groepen in Scheveningen en aangrenzende wijken. In het Statenkwartier is het Buurtpreventie team al bezig met het in kaart brengen van groepen in de wijk en gaat hier mee door. Bewoners kunnen zich nog steeds bij ons opgeven, wij zijn op zoek naar nieuwe straat-apps en de beheerders. Maar Politie Scheveningen probeert dat via een landelijke website. Een bekende landelijke site is wabp.nl en die krijgt gezelschap van alerteburen.nl.;

 Bijeenkomsten

Het Buurt Preventie Team komt elke 3e dinsdag van de maand bijeen.
Vanaf 19:30 uur. Plaats: Couvéehuis, Frankenslag 139, Den Haag.


 Gesprek Wijkagent

Tijdens de bijeenkomsten van het Buurt Preventie Team is de wijkagent te spreken.  Inloopmoment van 19.30 - 20.00 uur.


 

In veel wijken en straten is de Whatsapp-groep al een bekend fenomeen. Soms met een paar buren, soms is een complete straat aangesloten. De gemeente ondersteunt dat. Op de website van Den Haag staat een lijst van groepen die actief zijn met buurtpreventie. Naar website Gemeente Den Haag

 Informatie delen

Van bestaande of nieuwe groepen wordt korte informatie op de website gezet. Indien gewenst, met een link, waarmee nieuwe deelnemers zich kunnen aanmelden.

 Statenkwartier

In onze wijk zijn ook groepen actief die via Whatsapp verdachte situaties signaleren. Het Buurt Preventie Team is effectiever als de Whatsapp-groepen met elkaar samenwerken. Zo overzien we een groter gebied (heel het Statenkwartier).

 Kortom

Bestaande groepen: meld je aan. Staat de groep op deze website dan kunnen bewoners zich ook via internet aanmelden.

Nieuwe groepen: Bewoners die een groep willen starten, neem indien nodig contact op. We helpen je verder.  joke@bpts.nl

 Doel

Het Buurt Preventie Team streeft er naar dat met de medewerking van Whatsapp-groepen verdachte situaties worden gesignaleerd om onze straten en wijk veilig te houden.

Het Statenkwartier.
 • Iedere straat doet mee met een Whatsapp-groep.
 • Iedere Whatsapp-groep heeft een beheerder.
 • Beheerders hebben contact via een beheerdersgroep.
 • Whatsapp in het Statenkwartier

  Informatie over Whatsapp-groepen in de wijk. Kaart Video
  Correcties welkom  ton@bpts.nl

  Straat Huisnrs.Aanmelden
    oneven even mail via link
  Van Boetzelaerln + zijstr. 137-249 124-214 BP St.kw
  Van Boetzelaerlaan1-1352-122 Boetzel
  Van Lumeystraat 3-87 4-110  
  Van Beverningkstraat 1-99 2-60  
  Statenplein 1-21 21-1 St.plein
  Adriaan Pauwstraat 1-39 2-26  
  Adriaan Pauwstraat 41-5928-48  
  Doornstraat     
  Van Aerssenstraat 1-353-76  
  vn Weede vn Dijkveldstr. 1-105 2-88  
  Van Beuningenstraat1- 472-48  
  Van Beuningenstraat 49- 89 50-100  
  Antonie Duyckstraat 1-135 2-110  
  Viviënstraat1- 65 4-98  


  Van Boetzelaerlaan

  1-135, 2-124 (tot  W de Zwijgerln)

   beheerder

  van Boetzelaerlaan

  incl. zijstr. Vanaf Willem de Zwijgerlaan

   beheerder

  Adriaan Pauwstraat

  Willem de Zwijgerlaan tot A.Heinsiusstraat.

   beheerder

  Adriaan Pauwstraat

  A. Heinsiusstraat tot Cornelis de Wittlaan

   beheerder

  Van Lumeystraat

  Preventie VLS

   beheerder

  Doornstraat

  project Mauritsparkplein

   beheerder

  van Weede van Dijkveldstraat

  vWvD-straat-app
  Van Fred.Hendriklaan tot Frankenslag

   beheerder

  Viviënstraat   beheerder

  Antonie Duyckstraat

  AD bij onraad

   beheerder

  Statenplein

  Statenplein buurt app

   beheerder

  van Beuningenstraat

  1-48. Van de v.Bleiswijkstraat tot Fred.Hendriklaan

   beheerder

  Van Beuningenstraat

  49-100. Van Frankenslag tot Fred.Hendriklaan

   beheerder

  Van Aerssenstraat

  Van J.v.Oldebarneveldlaan tot Pr.Mauritsplein

   beheerder

  Van Beverningkstraat

  Van Antonie Duyckstraat tot Willem de Zwijgerlaan

   beheerder

  Uw straat hier


  Feb 2018 - 14 groepen

  WA Groep melden

   Uit het jaarplan 2018

  In 2018 zal er opnieuw aandacht zijn voor het werven van nieuwe teamleden en teamleden met de focus op hondenbezitters, waarbij de bewoners bij het uitlaten van de hond of bij het maken van een wandeling door de wijk, de ogen goed openhouden.

  Komend jaar zal ook aandacht zijn voor het verder uitrollen van WhatsApp-groepen die zich richten op het signaleren van verdachte situaties in de eigen straat.

  Het Buurt Preventie Team zal in 2018 aandacht besteden aan digitale onveiligheid en cybercrime. In 2018 zal het Buurt Preventie Team via de website van het Wijkoverleg Statenkwartier communiceren.

   Agenda 2018

  Voor het jaar 2018 zijn de bijeenkomsten op de derde dinsdag van de maand vanaf 19.30 gepland, dit zijn de volgende data:
  16/1, 20/2, 20/3, 17/4, 15/5, 19/6, 17/7, 21/8, 18/9*, 16/10 en 20/11.
  * gaat mogelijk niet door i.v.m. Prinsjesdag.

   Wijkagent

  Het open inloopmoment tijdens de bijeenkomsten van 19.30 tot 20.00, om in gesprek gaan met de wijkagent en het Buurt Preventie Team wordt gecontinueerd.

  Contact met het Buurt Preventie Team

  Bijeenkomsten 2018:
  16/1, 20/2, 20/3, 17/4, 15/5, 19/6, 17/7, 21/8, 18/9*, 16/10 en 20/11.
  * 18/9 gaat mogelijk niet door i.v.m. Prinsjesdag.

   Vragen over Whatsapp

  Praktische vragen over Whatsapp-groepen of het opstarten van een groep.
   joke@bpts.nl

   Groep melden

  Informatie van Whatsapp-groepen in het Statenkwartier op deze website zetten.
   webmaster@bpts.nl

   Hondenbezitters

  Aanmelden van medewerking. Ondersteunen van het Buurt Preventie Team, tijdens het wandelen met de hond.
   jolanda@bpts.nl

   Over het Statenkwartier

  Het Buurt Preventie Team informeren over situaties in de wijk. Stuur eventueel een foto mee.
   info@bpts.nl