Politie-databank camera´s

De politie gebruikt vaak camerabeelden om misdaden op te lossen.
Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, is een databank 'Camera in Beeld’ gemaakt. Met deze databank kan de politie sneller zien waar er in de buurt van een misdrijf mogelijk camerabeelden van de dader zijn.
Aanmelden van een bewakingscamera kan via deze link

 Telefoon 085 ... of +3185 ...

Een 085-nummer is een telefoonnummer waarbij het het kengetal of netnummer niet regio gebonden is.
085 nummers kunnen door iedereen worden aangevraagd en gebruikt. Ook door 'particulieren' in een ander land. Voor ons betekent het dat we alert moeten zijn, want het verbergen van regio of land kan ook verkeerde redenen hebben.

 Flyer actie.

Het Buurt Preventie Team Statenkwartier (BPTS) stelt flyers beschikbaar om beheerders van Whatsapp-groepen te helpen om deelnemers te werven.
In de flyers komt te staan waar en bij wie straatgenoten zich kunnen aanmelden. De flyers zijn te bestellen via e-mail naar  joke@bpts.nl.
De kosten van deze flyers zijn voor rekening van het BPTS, zolang het budget niet is uitgeput. Op is op.
Zo ziet de flyer er uit  English version

 Meer...

 Over 112  AML - Dat stuurt je smartphone naar 112 Regels BP-teams
 AML staat voor Advanced Mobile Location. Dat systeem wordt automatisch ngeschakeld op smartphones als 112 wordt gebeld.
De mobiele telefoon verstuurt automatisch en ongemerkt een sms-bericht naar de centralist van 112. Ook als er niets kan worden gezegd of dat de beller niet in staat is om zijn locatie door te geven.
 Dit stuurt de smartphone naar de 112-centrale:
  • coördinaten (plek waar de telefoon is)
  • datum en tijd
  • 06-nummer
  • IMEI-nummer (uniek nummer van de mobiele telefoon)
  • IMSI-nummer (nummer van de SIM-kaart)
  • code verbinding (kwaliteit)

  • AML werkt niet met een buitenlandse SIM-kaart. Idem met een NL-simkaart in het buitenland.

  Whatsapp en 112

Whatsapp groepen werken samen met Politie Scheveningen.
Berichten of vragen van de Politie worden worden doorgesluisd naar de bewoners van de straatgroepen. Wanneer bewoners iets zien kunnen ze meteen 1 1 2 bellen. Politie Scheveningen heeft hier een webpagina.

 Meer 112 bellen

Het is een misverstand dat 1-1-2 er alleen is bedoeld voor spoed- en noodsituaties.
Bel 112 ook als je getuige bent van vernieling, diefstal, verdacht gedrag e.d. Flyer 112 

 

 Voorwaarden voor erkenning door de gemeente.
 Voldoende draagvlak in de wijk
 Schriftelijke afspraken/contract met politie, zodat de deelnemers goed toegerust en getraind de straat op gaan.
 Subsidie en ondersteuning moet worden aangevraagd door een rechtspersoon, b.v. een wijkvereniging.
 Teamleden moeten deelnemen aan stedelijke netwerkbijeenkomsten.
 Een team van ten minste 12 personen. 1x per week surveilleren met ten minste 3 personen, om de 2 weken ´s nachts, en met wisselende samenstelling.

 BPTS en

Buurtpreventie is effectiever als Whatsapp-groepen in de wijk samenwerken.
De wijkvereniging ondersteunt via het buurtpreventie team (BPTS) een wijkbrede Whatsapp-groep. Via deze groep kunnen beheerders van de straatgroepen berichten uitwisselen.
De naam van deze wijkgroep is Wasbeer en is ontleend aan de woorden 'Whatsapp beheer'.
Het BPTS organiseert bijeenkomsten waar beheerders van de straatgroepen onderling ervaringen kunnen uitwisselen. En ook met Politie en gemeente van gedachten kunnen wisselen over de veiligheid in de wijk.

 - groep aanmelden

 Mail: joke@bpts.nl  Via smartphone.

 Meer...

 Doel  Speciaal  Nieuwe groepen  Blind spots
 Doel van het BPTS
Iedere straat doet mee met een Whatsapp-groep.
Iedere Whatsapp-groep heeft een beheerder.
Beheerders hebben contact via een wijkbrede beheerdersgroep Wasbeer.
 Speciale groepen
Meer dan 40% van de bewoners van onze wijk zijn expats. Het BPTS zoekt bewoners die een Whatsapp-groep willen beheren in andere talen.
De meeste Whatsapp-groepen zijn straatgebonden. Maar het BPTS ondersteunt ook speciale groepen.
Bijvoorbeeld Expats, Hondenbezitters en Ondernemers. Beheerders van speciale groepen kunnen zich dus ook aanmelden.  joke@bpts.nl
 Nieuwe groepen
Bewoners die een groep willen starten, neem indien nodig contact op. We helpen je verder.  joke@bpts.nl
Het BPTS helpt bijvoorbeeld door contact te leggen met andere straatgroepen in de buurt.
En door het beschikbaar stellen van flyers en informatie over privacy en mogelijkheden en beperkingen van Whatsapp.

 In de volgende buurten zou het BPTS ook graag Whatsapp-groepen zien.


Omgeving Willem de Zwijgerlaan
Boreelstraat, Frederik Hendrikplein, Van den Eyndestraat, Jacob Hopstraat, Van Beverningkstraat
Bij Kranenburgweg en Westduinweg
Van Lumeystraat, Ripperdastraat, Kenaustraat, Van Wesenbekestraat, Van Brederodestraat, Douzastraat, Jan van Houtstraat, Van Egmondstraat, Van Hoornestraat
Begin Statenlaan en Kranenburgweg
Van Loostraat, Cornelis de Wittlaan, Jacob Gillestraat, Boreelstraat, Frederik Hendrikplein
Tussen Pr.Mauritslaan en J.v.Oldenbarneveltlaan
Bleiswijkstraat, Frankenstraat, Paul Buijsstraat, Van der Heimstraat
Ikoontje geeft meer info.  Straatfoto aan uit

Whatsapp en het Statenkwartier

Informatie over Whatsapp-groepen.   Kaart

Correcties welkom  joke@bpts.nl 

 

Spelregels voor Whatsapp-groepen

Op de website van de Consumentenbond staan spelregels voor Whatsapp groepen in een artikel over inbraakpreventie. Inclusief tips voor het gebruik van Whatsapp.
Naar de Consumentenbond of zie hierna de samenvatting.

Samenvatting

 Groep maken  Beheer  Regels  SAAR methode
Open WhatsApp > Chats > Nieuwe groep.
Geef de groep een naam, bijvoorbeeld de naam van je straat en voeg eventueel een foto toe. Je bent meteen beheerder van de groep.
Nu is het zaak om je buren in de app te krijgen. Dat kan op allerlei manieren. Langs gaan of flyers in de brievenbus doen. Het Buurt Preventie Team Statenkwartier stelt flyers beschikbaar voor beheerders die een Whatsapp-groep zijn gestart. In deze flyers staat onder meer hoe straatgenoten zich kunnen aanmelden en bij wie. De flyers kunnen worden besteld via e-mail. De flyers worden kosteloos ter beschikking gesteld, zolang het budget niet is uitgeput.  joke@bpts.nl
Door het aanmaken van een groep, ben je meteen beheerder van de groep.
Beheerders zorgen voor het toevoegen van nieuwe deelnemers en zien erop toe dat de spelregels worden nageleefd. Een groep kan meerdere beheerders hebben. Dat is handig bij grotere groepen en als er vervanging nodig is.

 In de praktijk zijn enkele spelregels ontstaan om de Whatsapp-groepen goed te laten functioneren:

 Deelnemers
Deelnemers zijn minimaal 18 jaar en zijn bekend in de straat/buurt.
  
De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Laat elkaar weten of de politie al gebeld is.
 Beeld
Verstuur alleen foto/video als dit voor de melding noodzakelijk is of een meerwaarde heeft.
 Signalement
Kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht, kunnen een dader ook goed beschrijven. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 De groep
Gebruik bij buurtpreventie de Whatsapp-groep(en) niet voor onderling contact. Wees ook zuinig met bedankjes, want elk bericht, hoe kort ook, veroorzaakt een melding mogelijk met geluid bij alle leden van de groep.

In publicaties over Whatsapp wordt wordt nogal eens verwezen naar een soort gedragscode.
De SAAR-methode. Die bestaat uit 4 soorten acties:

Signaleer
Onthou wat je hebt gezien. Let op kleding, geslacht, huidskleur, lengte en gezicht. Een verdacht voertuig? Noteer kleur, merk, type en het kenteken.
Alarmeer
Zie je iets waarbij de politie direct in actie moet komen? Bel dan eerst 112.
App
Dit is een bericht waarin je het een signalement doorgeeft in de Whatsapp-groep en beschrijft wat je gezien hebt. Geef ook aan of je de politie wel of niet gebeld hebt.
Reageer
Er is wellicht een mogelijkheid om de personen te volgen of hun plannen te verstoren. Probeer dit altijd samen te doen met buurtbewoners en doe het alleen als het veilig is. Breng jezelf niet in gevaar.

Whatsapp Tips

 Melding uit  Pop-up uit  1 deelnemer

Selecteer de groep en tik bovenaan op de naam van de groep. Een venster gaat open. Tik op Dempen/Stille meldingen.
Kies een van de opties voor dempen (uitzetten).

Standaard staat in Whatsapp de pop-up functie aan. Bij meerdere berichten achter elkaar kan dat storend overkomen.
Een 'piep' of ander kort geluid is voor velen al voldoende. Via de instellingen van Whatsapp kunnen pop-up meldingen worden aan/uitgezet en kan een meldingsgeluid worden gekozen.

Een bericht sturen naar één bepaalde deelnemer van de groep.

Optie 1
Selecteer het bericht en hou dat even ingedrukt. Dan rechtsboven het menu openen.
Tik op Bericht.... In een berichtenvenster staan nu verschillende opties, waaronder versturen van een bericht naar één deelnemer.
Optie 2
Tik (bovenaan) op de groepsnaam. Scroll naar de lijst met deelnemers en kies een naam of telefoonnummer.
Hou dat even ingedrukt, dan verschijnt een keuze menu. Tik op Bericht.... enz.


 WhatsApp Etiquette - uit de digitale Volkskrant

 Privacy

Doel van deze website is het bevorderen van veiligheid en buurtpreventie in het Statenkwartier. Elke groep in de wijk heeft een of meer beheerders. Van ten minste 1 beheerder is een naam, e-mailadres of Whatsapp-link nodig, zodat bewoners zich kunnen aanmelden bij een of meerdere groepen.

Whatsapp-beheerders zijn ook deelnemer van een wijkbrede Whatsapp-groep: Wasbeer.
Via deze groep kunnen berichten en waarschuwingen worden doorgegeven naar andere straatgroepen in de wijk.

De gegevens van beheerders worden gedeeld met Politie Scheveningen voor een overkoepelende Whatsapp-groep: Beheerders Scheveningen. Deze groep wordt beheerd door de Politie en wordt gebruikt om politie-berichten door te sluizen naar bewoners, die zonodig 112 bellen.

Op een kaart van de wijk  zijn de Whatsapp-groepen weergegeven en elke groep staat ook in een overzicht met een afbeelding van de straat. De afbeelding is een Streetview van het bekende Google maps.

Informatie van Whatsapp-groepen in aangrenzende wijken, is overgenomen van landelijke websites AlerteBuren.nl en Wabp.nl.

 Privacy samengevat

Naam, e-mail en 06-nummer van Whatsapp-beheerders worden gebruikt voor het functioneren van Whatsapp-groepen in het Statenkwartier.
Deze gegevens van de beheerders worden gedeeld met Politie Scheveningen. Rechtstreeks aanmelden bij Politie Scheveningen kan ook.

 Agenda

 Jaaragenda
De bijeenkomsten van het BPTS zijn op de derde dinsdag van de maand. De bijeenkomsten zijn openbaar. Inloop vanaf 19.30.

Contact met het BPTS

 Bijeenkomsten

Het Buurt Preventie Team komt bijeen in het Couvéehuis, Frankenslag 139, Den Haag.
Tijdens deze bijeenkomsten is de wijkagent te spreken (ook afzonderlijk). Inloopmoment van 19.30-20.00 uur.
 Jaaragenda

 Vragen over Whatsapp

Praktische vragen over Whatsapp-groepen of het opstarten van een groep.
 joke@bpts.nl

 Groep melden

Informatie van Whatsapp-groepen in het Statenkwartier op deze website zetten.
 joke@bpts.nl  Via smartphone.

 Hondenbezitters

Aanmelden van medewerking. Ondersteunen van het Buurt Preventie Team, tijdens het wandelen met de hond.
 jolanda@bpts.nl

 Over de wijk

Het Buurt Preventie Team informeren over situaties in de wijk. Stuur eventueel een foto mee.
 joke@bpts.nl