Doe-Het-Zelf-Surveillance.

Op de website Politie en Wetenschap staat een uitgebreid rapport met resultaten en conclusies van een onderzoek naar de werking de werking en effecten van WhatsApp-buurtgroepen.
Omdat het rapport vrij lang is, staat op deze site een versie zonder lege pagina's, literatuurlijst en bijlagen.
Klik voor deze versie in pdf formaat.

 

   Whatsapp en 112

Whatsapp groepen werken samen met Politie Scheveningen.
Berichten of vragen van de Politie worden worden doorgesluisd naar de bewoners van de straatgroepen. Wanneer bewoners iets zien kunnen ze meteen 112 bellen

Meer 112 bellen Politie flyer 112 

Het is een misverstand dat 1-1-2 er alleen is bedoeld voor spoed- en noodsituaties. Gebruik het nummer ook als je getuige bent van vernieling, diefstal, verdacht gedrag e.d.

 

Gemeente en veiligheid.

De (deel)gemeente Scheveningen organiseerde op 20 november a.s. een brainstorm over buurtpreventie in het Couveehuis.
De gemeente wil proberen om in de aanpalende wijken het opzetten van Whatsapp-groepen te stimuleren. Zoals het nu is in het Geuzen- en Statenkwartier.

 Eisen
buurtpreventieWhatsapp-groepen i.p.v. surveillance

Om in aanmerking te komen voor officiele erkenning door de gemeente moet buurtpreventie aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 • Voldoende draagvlak in de wijk
 • Schriftelijke afspraken/contract met politie, zodat de deelnemers goed toegerust en getraind de straat op gaan.
 • Subsidie en ondersteuning moet worden aangevraagd door een rechtspersoon, b.v. een Wijkvereniging.
 • Teamleden moeten deelnemen aan stedelijke netwerkbijeenkomsten.

In het Geuzen- en Statenkwartier zijn vooral Whatsapp groepen actief. De groepen werken samen en doen mee met de projecten van de Politie Scheveningen. Dat alles op vrijwillige basis. De inzet van Whatsapp-beheerders en leden van het buurtpreventie team (BPTS) geeft aan dat er voldoende draagvlak is binnen de wijk.
Echter er wordt niet met hesjes op straat gelopen. En de samenwerking met politie, hoe goed die ook is, het geheel voldoet formeel niet aan de voorwaarden die de gemeente stelt. Het BPTS wil zich inzetten voor modernisering van het huidige beleid rond buurtpreventie. En in aanmerking komen voor ondersteuning en erkenning door de gemeente.


 

In veel wijken en straten is de Whatsapp-groep al een bekend fenomeen. Soms met een paar buren, soms is een complete straat aangesloten. De gemeente ondersteunt dat. Op de website van Den Haag staat een lijst van groepen die actief zijn met buurtpreventie. Naar website Gemeente Den Haag

 Informatie delen

Van bestaande of nieuwe groepen wordt korte informatie op de website gezet. Indien gewenst, met een link, waarmee nieuwe deelnemers zich kunnen aanmelden.

 Geuzen- en Statenkwartier

In onze wijk zijn ook groepen actief die via Whatsapp verdachte situaties signaleren. Buurtpreventie is effectiever als Whatsapp-groepen samenwerken. Zo wordt een groter gebied bereikt.

 • Iedere straat doet mee met een Whatsapp-groep.
 • Iedere Whatsapp-groep heeft een beheerder.
 • Beheerders hebben contact via een beheerdersgroep.
 •  Kortom

  Bestaande groepen: meld je aan.
  Staat de groep op deze website dan kunnen bewoners zich ook via internet aanmelden.
  Nieuwe groepen:
  Bewoners die een groep willen starten, neem indien nodig contact op. We helpen je verder.  joke@bpts.nl

   

   Doel

  Het Buurt Preventie Team streeft er naar dat met de medewerking van Whatsapp-groepen verdachte situaties worden gesignaleerd om onze straten en wijk veilig te houden.

   Groep aanmelden

   Mail: ton@bpts.nl  Via smartphone. Waar zijn meer Whatsapp-groepen nodig?

  Informatie over het gebruik en verwerken van gegevens na aanmelding staat in het onderdeel Info.
  Ikoontje geeft meer info.  Straatfoto aan uit

  Whatsapp en het Statenkwartier

  Informatie over Whatsapp-groepen.   Kaart

  Correcties welkom  ton@bpts.nl 

     Spelregels voor Whatsapp-groepen

  Op de website van de Consumentenbond staan spelregels voor Whatsapp groepen in een artikel over inbraakpreventie. Inclusief tips voor het gebruik van Whatsapp.
  Naar de Consumentenbond


  Meldingen (tijdelijk) uitzetten

  Soms kan het handig zijn (vakantie) om de meldingen uit te zetten.
   Selecteer de groep en tik bovenaan op de naam van de groep.
   Een venster gaat open. Tik op Dempen/Stille meldingen.
   Kies een van de opties voor dempen (uitzetten).

   

  Pop-up uitzetten

  Standaard staat in Whatsapp de pop-up functie aan. Bij meerdere berichten achter elkaar kan dat storend overkomen.
  Een 'piep' of ander kort geluid is voor velen al voldoende. Via de instellingen van Whatsapp kunnen pop-up meldingen worden aan/uitgezet en kan een meldingsgeluid worden gekozen.

   

  Bericht naar één deelnemer i.p.v. de hele groep

  Optie 1
   Selecteer het bericht en hou dat even ingedrukt.
   Dan rechtsboven: Menu openen (3 puntjes). Tik op Bericht.... Een berichtenvenster gaat open. Verschillende opties, waaronder intikken en versturen van een bericht naar één deelnemer.
  Optie 2
   Tik (bovenaan) op de groepsnaam.
   Scroll naar de lijst met deelnemers en kies naam/nummer van de betreffende deelnemer. Hou dat even ingedrukt, dan verschijnt een keuze menu. Tik op Bericht.... enz.

   Privacy

  Doel van deze website is het bevorderen van veiligheid en buurtpreventie in het Geuzen- en Statenkwartier. Elke groep in de wijk heeft een of meer beheerders. Van ten minste 1 beheerder is een naam, e-mailadres of Whatsapp-link nodig, zodat bewoners zich kunnen aanmelden bij een of meerdere groepen.

  Whatsapp-beheerders zijn ook deelnemer van een wijkbrede Whatsapp-groep: Wasbeer.
  Via deze groep kunnen berichten en waarschuwingen worden doorgegeven naar andere straatgroepen in de wijk.
  De gegevens van beheerders worden gedeeld met Politie Scheveningen voor een overkoepelende Whatsapp-groep: Beheerders Scheveningen. Deze groep wordt beheerd door de Politie en wordt gebruikt om politie-berichten door te sluizen naar bewoners, die zonodig 112 bellen.

  Op een kaart van de wijk  zijn de Whatsapp-groepen weergegeven en elke groep staat ook in een overzicht met een afbeelding van de straat. De afbeelding is een Streetview van het bekende Google maps.
  Informatie van Whatsapp-groepen in aangrenzende wijken, is overgenomen van landelijke websites AlerteBuren.nl en Wabp.nl.

  Samengevat. Naam, e-mail en 06-nummer van Whatsapp-beheerders worden gebruikt voor het functioneren van Whatsapp-groepen in het Geuzen-/Statenkwartier. Deze gegevens van de beheerders worden gedeeld met Politie Scheveningen. Rechtstreeks aanmelden bij Politie Scheveningen kan ook.


   Jaarplan

   Agenda

  De bijeenkomsten van het BPT zijn doorgaans op de derde dinsdag van de maand vanaf 19.30. Klik hier voor de jaaragenda

   Wijkagent

  Tijdens de bijeenkomsten van het Buurtpreventie Team is ook de wijkagent te spreken vanaf 19:30 uur. Jaaragenda

  Contact met het Buurt Preventie Team


   Vragen over Whatsapp

  Praktische vragen over Whatsapp-groepen of het opstarten van een groep.
   joke@bpts.nl

   Groep melden

  Informatie van Whatsapp-groepen in het Statenkwartier op deze website zetten.
   ton@bpts.nl  Via smartphone.

   Hondenbezitters

  Aanmelden van medewerking. Ondersteunen van het Buurt Preventie Team, tijdens het wandelen met de hond.
   jolanda@bpts.nl

   Over het Statenkwartier

  Het Buurt Preventie Team informeren over situaties in de wijk. Stuur eventueel een foto mee.
   info@bpts.nl


   Bijeenkomsten

  Het Buurt Preventie Team komt bijeen in het Couvéehuis, Frankenslag 139, Den Haag.

  Tijdens deze bijeenkomsten is de wijkagent te spreken (ook afzonderlijk). Inloopmoment van 19.30-20.00 uur. Klik voor de jaaragenda